Pháp đang là...


Không cần biết Pháp từ đâu đã tới

Chỉ biết rằng Pháp hiện hữu trong ta

Ta đón Pháp như đón niềm vui mới

Như món quà Trời Đất gởi tặng ta.

Sống trong Pháp ta như quên tất cả

Quên ưu phiền, quên cả bản thân ta

Nhưng ta biết Tuệ Nhật luôn tỏa sáng

Pháp đến đi ngay khoảnh khắc đang là...

 

Thiện và Ác

(Cảm tác sau khi đọc Thư thầy trò 13)

 

Em nói đã mơ hồ về thiện ác

Nhưng em ơi, thiện ác chỉ vô hình

Thiện và ác như đường tơ kẻ tóc

Vượt ra ngoài thiện ác, mới phân minh.

 

Em nói đã mơ hồ về thiện ác

Mừng cho em biết khai mở tâm mình

"Không nghĩ thiện và cũng không nghĩ ác"

Chính là nơi Thực Tánh Pháp hiển minh.[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2024