Cảm tác Bửu tháp Gotama

Trăm trượng linh thiêng dựng vút trời
Rồng chầu, trăng điểm lộng trần khơi
Lọng vàng ửng hiện mây năm sắc
Chuông ngọc ngân rung nhạc vạn lời
Pháp tướng tôn nghiêm màu cổ đức
Thiền tâm uy vũ vẻ tinh khôi
Trầm hoa công hạnh, hương thơm cội
Cây lá phước duyên, quả biếc chồi
Phạm vũ lung linh đèn tứ chúng
Càn khôn rạng rỡ đuốc ba ngôi
Ân ai vi diệu, ân vô lượng
Tháp báu Gotama, tuệ tuyệt vời!

Trầm hương tín mộ

Theravàda, chùa Tổ đây rồi
Có ngôi tháp mới dựng trời Nam phương
Rồng bay, mây cuốn cúng dường
Hư không lồng lộng, hoa hương ngát ngào

Lọng vàng rỡ rỡ trăng sao
Chuông ngân nhạc gió dạt dào phước duyên
Đồi thiêng, tháp báu tọa thiền
Phật xưa tuệ định nhân thiên cúi đầu.

Cỏ hoa cây lá nhiệm mầu
Rừng cây thở nhẹ, sắc màu hóa sinh
Tháp Gotama độ hữu tình
Trầm hương tín mộ lung linh vạn đời.

Công đức ai, chẳng tiếng lời
Tâm kinh để lại trần khơi phụng thờ
Sa-môn chiêm bái vần thơ
Khói sương nhẹ thoảng, hai bờ lặng không.

Nguồn thiền
(Trân tặng Đại Huynh)
Một đời dòng nước trăng trong
Một đời vô kỷ, vô công nhẹ hều
Đỉnh cao dáng núi cô liêu
Nguồn thiền khơi sáng thương yêu bụi vàng.

Âm thầm
(Tặng sư Chơn Thể)
Ở ăn giản dị, xuề xòa
Sớm chiều lặng lẽ, vào ra nhẹ nhàng
Dẫu cho trăm việc bộn bàng
Âm thầm công đức đạo tràng mai sau.

                                                                                  Chùa Bửu Long, 10/09/2010

[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2024