Bảo Tháp

Thánh tháp uy nghi đứng giữa trời

Ánh vàng tỏa sáng khắp nơi nơi

Ai ai trông thấy tâm hoan hỷ

Chốn chốn nghe danh cảnh tuyệt vời.

Cung điện Chư Thiên dường thượng giới

Đền đài Phạm Chúng ngỡ trên đời

Ngàn năm muôn thuở trong kim cổ

Lịch sử Bửu Long mãi rạng ngời.


Lọng Vàng

Lọng vàng lơ lửng giữa trời cao

Lấp lánh lung linh tợ muôn sao

Phật Tổ ban lành cùng bốn hướng

Chúng sinh hưởng phước khắp năm châu.

Chuông gió ngân nga lời thiên nhạc

Câu kinh đồng vọng tiếng thanh tao

Mỗi buổi ban mai trời tỏa sáng

Tháp vàng rạng rỡ biết là bao!


Thầy tôi

Thầy tôi vóc dáng tợ thư sinh

Thuyết pháp dạy thiền lẽ phân minh

Giản dị hài hòa tâm phóng khoáng

Thanh tao nhã nhặn tánh chân tình

Nói làm tự tại, luôn trong sáng

Đi đứng trang nghiêm, thật tự tin

Giải đáp cho người bao thắc mắc

Xa gần Phật tử rất hoan nghinh.

 

Xa gần Phật tử rất hoan nghinh

Bảo Tháp Bửu Long dáng uy linh

Thước ngọc nguy nga thầy thiết kế

Khuôn vàng tráng lệ Tổ xương minh

Phật giáo Nam Tông ngày thịnh vượng

Đạo vàng Nguyên Thủy mỗi phồn vinh

Vui lòng tứ chúng cùng hoan hỷ

Bốn biển năm châu hưởng thái bình.

                                                          Ni trưởng Diệu Thành

 

 


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2024