Dâng Thầy
Con tỉnh lặng lắng nghe từng hơi thở
Thấy an vui giữa phố chợ thị thành
Con hiện hữu như bao loài cỏ dại
Góp cho đời thêm một chút màu xanh.


Vô Thường
Hạt sương đọng trên lá
Thoáng chốc bỗng thành mây
Đời người ắt cũng vậy
Vô Thường đến ai hay!


Hoa Vẫn Nở
Về đây trẩy hội Huyền Không
Gặp Thầy gặp bạn vui chung chén trà
Mai đây dẫu có đi xa
Huyền Không vẫn nở Đóa Hoa Lạc Thường
Hoa vẫn nở, Lạc vẫn thường
Giòng tâm tỉnh thức chỉ đường cho con.

Ân Tình
Nợ nhau một chút ân tình
Ngàn năm còn đó bóng hình yêu thương
Gặp nhau giữa cõi mộng trường
Hề chi hạt bụi còn vương vấn hoài.

Tri Ân Ngài Hộ Nhẫn
Y vàng bát gỗ lối xưa
Ngài đi không ngại nắng mưa của trời
Ngài đi để độ cho đời
Ngài về cõi tịnh muôn đời còn đây.

Tiễn Anh
Rừng chiều gió nhẹ thoảng qua
Lòng anh cũng nhẹ như tà áo sương
Ngày xưa áo trắng sân trường
Hôm nay áo trắng lên đường tiễn anh.

Vô Minh
Đường mây che khuất bóng trăng
Vô minh che lấp tuệ năng hỡi người
Bước ra đối diện cuộc đời
Lui về đối mặt con người trong ta.[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2024