Bảy chín Xuân qua Thầy miệt mài
Mở toang cánh cửa Tuệ Như Lai
Giúp người giác ngộ trên sự thật
Giải thoát huyễn hư giấc mộng dài

Từ độ Xuân đầu mới sơ khai
Hiện tiền thực tại đã thoát thai
Thầy cười! Nhìn pháp qua như thị
Sinh nhật Sư Ông… Rộ hiên ngoài.


 

 

Nhớ Người! nhưng vẫn phải ở xa
Sáng sớm đầu Xuân pha chén trà
Hướng về cố quận, dâng Thầy trước
Khổ đế còn vương… mắt lệ nhoà!

Mong Người! Pháp thể mãi an yên
Khai thị chúng con, Tuệ Tâm Thiền
Tăng Ni đại chúng ngôi chùa Tổ
Mừng Thầy sinh nhật… Ấm đoàn viên.

 


 


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2024