Ông già Noel

Khi xưa mình sung sướng
nhận món quà Noel
Từ ông già tốt bụng
vì mình đáng được khen...

Ngày nay mình lặng lẽ
nhớ kỷ niệm hôm qua...
Ông già Noel ấy
Là ba ta, mẹ ta...

Là tình thương đong đầy
Là tâm hồn trong sáng
Vẫn ở đó trong ta
Vầng ánh dương tỏ rạng...


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2024