Vô tâm

Vô tâm nhìn thế sự
Thấy pháp thật hồn nhiên
Chỉ do tâm tư lự
Mới ưu phiền, đảo điên!


Vô nhiễm

Thường sáng suốt biết mình
Thấy nhiễm, tịnh phân minh
Giữa thăng trầm, suy thịnh
Mỉm cười trước nhục vinh!


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2024