Vô trụ

   

 

Bên bờ thác đổ rêu xanh
Ngắm nhìn lặng lẽ bức tranh đất trời
Nước tuôn giọt trắng chơi vơi

Thong dong vô trụ rạng ngời suối tâm ...

 

 

Nơi này lặng lẽ không tên
Suối tuôn róc rách trên nền hoàng y

Chim kêu nước chảy thầm thì

Nắng chiều reo gió vô vi góc rừng

 

[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2024