Lặng lẽ

  

 

Mặt hồ soi bóng liễu nắng hồng


Nghe trời non nước khúc phiêu bồng


Giữa lòng xao động Người chợt đến


Tâm không lặng lẽ ngắm mênh mông

 


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2024