Xuân Tâm

 

 

Ở đây xuân ấm hãy còn xa
Trong nhà yên vắng chẳng bánh hoa
Rừng thông lặng lẽ ôm tuyết trắng

Cùng gió xuân Tâm quyện chan hoà...

(Minh Quang - Thụy Sĩ)

 


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2024