Chúc Tết


Chúc Xuân: năm mới thật an khang

Vạn sự hanh thông hưởng phúc nhàn

Vui Đạo đẹp Đời luôn tự tại

Minh Tâm kiến Tánh mãi bình an!


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2024