• Buông cọ - Khóc cười
  • Tác giả: Minh Quang

 

Buông cọ

 

Ai làm, ai chơi, ai nghỉ ngơi?

Kẻ mê chìm nổi, người thảnh thơi

Bức tranh ba đào lung linh sáng

Buông cọ lặng nhìn nét đầy vơi...

 

Khóc - Cười

 

Có cái khóc mặn đắng

Có nụ cười chua cay

Cũng có giọt nước mắt

Vui thoát tâm đọa đày


Trọn vẹn với khóc cười

Thấy rõ mình, rõ người

Nhẹ nhàng buông ràng buộc

Trong bùn vẫn sáng tươi

 


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2024