Trả

 


Cuộc đời như giấc mộng

Cứ để lòng rỗng không

Gió nào qua lay động

Trả hết về hư không...

 

 

Pháp danh

 

Tâm an không vọng chẳng cầu

Thuần tâm đạo hạnh nhiệm mầu an nhiên

Diệu tâm loại bớt não phiền

Sống trong thực tại hiện tiền Thầy tôi...

&

Minh nào mới thật là minh

Nguyên nào mới thật nguyên hình bóng ta

Minh Nguyên danh pháp đó mà

Đến đi pháp vẫn đang là... thế thôi.

&

Nhẹ nhàng như áng mây trôi

Bên bờ biển vắng chân đồi Huyền Không

Quán Nguyên nhẹ gót hanh thông

Nụ hoa giác ngộ đã trông thấy rồi...

&

Chút thơ ý đạo tình đời

Làm con hạc trắng rong chơi biển vàng

Đất trời lồng lộng thênh thang

Tâm lành tạo Phước An nhàn thảnh thơi.

(SG Xuân 2017 - LN)

 


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2024