Đạo

Hiểu thế nào "Thậm thâm vi diệu"
Tâm là Đạo, Đạo cũng là Tâm
Thanh tịnh an bình lúc hành thâm
Dù chẳng phải ở nơi chùa miếu

Khi duyên đến căn cơ tuy yếu
Vẫn học ra "Bất khả tư nghì"
Chẳng băn khoăn nghĩ ngợi điều gì
Vẫn mãi yêu cuộc đời như thị.


Tản mạn

Bạn muốn mình viết một bài thơ
Về cuộc đời từ thuở ban sơ
Cũng có lúc như mơ đáng nhớ
Hoặc nổi chìm trong biển bợn nhơ

Thôi, thôi đi chớ kêu mình mở
Lật trang đời quá khứ từng tờ
Giờ đây sống theo từng hơi thở
An bình vui như trẻ ngây thơ...

 

 


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2024