Chiều lên trên đỉnh phù vân
Nắng chênh chếch bóng, pháp thân rạng ngời
Uy nghi Thầy đứng giữa trời
Hướng về Từ Phụ vạn lời tri ân...

 

 

Đỉnh đá đứng khơi khơi,
Một mình giữa mây trời;
Còn nụ cười như thị,
Cùng trăng gió rong chơi!

 

 

  


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2024