Tranh luận

 

Tranh luận, mãi muôn đời

Không bao giờ ngã ngũ

Dù biện giải ngàn lời

Sao bằng "uống pháp nhũ"!

 

An nhiên


Mỗi khi xúc chạm việc đời

An là không động không rời tự tâm

Nhiên là giản dị uyên thâm

Thong dong tự tại, lặng thầm, vô ngôn.

 [ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2023