Biết lắng nghe là một phương pháp chuyển hóa nhiệm mầu. Thật ra, khi ta ngồi lắng nghe một người bạn chia sẻ một khó khăn hay muộn phiền nào đó, ta cũng chỉ làm phương tiện để giúp người bạn ấy quay nhìn lại chính họ mà thôi. Điều mà ta có thể đóng góp cho người bạn là sự thinh lặng và tấm lòng rộng mở, không phê phán của chính mình.

 Xin chia sẻ với bạn bài thơ dưới đây, When I ask you to listen, không biết tên tác giả. Tôi nghĩ, bài thơ không phải chỉ muốn nói với người đang lắng nghe, mà cũng muốn nhắn nhủ với người đang cần được lắng nghe. Vì thật ra, chúng ta không cần tìm một câu trả lời nào, chúng ta chỉ cần biết lắng nghe nhau một cách trọn vẹn hơn mà thôi.

 

Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi,

thì bạn lại bắt đầu buông lời khuyên nhủ,

nhưng nào phải những gì tôi đang cần ở bạn đâu

 

Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi,

bạn lại tuôn lời giải thích

lý do tôi không nên cảm thấy muộn phiền.

Nhưng có biết không,

bạn đang giẵm đạp lên tình cảm của tôi rồi.

 

Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi,

thì bạn lại muốn làm điều gì đó

để giúp tôi giải quyết được vấn đề.

Nhưng có biết không,

vô tình bạn đã phụ tôi rồi.

 

Cũng lạ, phải không bạn?

Lắng nghe! Chỉ cần bạn lắng nghe thôi.

Không cần phải nói hay làm gì,

mà chỉ cần nghe thôi.

Tôi có thể đang nản lòng hay cảm thấy rất mỏng manh

Nhưng không phải là bất lực.

 

Khi bạn làm một điều gì dùm tôi

mà tôi có thể tự làm được, và cần nên làm

thì chỉ khiến tôi cảm thấy đau hơn,

và sợ hãi khi thấy mình là vô dụng.

 

Nhưng, chỉ cần bạn chấp nhận một sự thật đơn sơ,

rằng tôi đang cảm nhận những gì mình cảm nhận

Cho dù có vô lý đến đâu,

để rồi tôi có thể thôi cố gắng thuyết phục bạn

và quay trở lại với chính mình,

để thấy được những gì đang có mặt ở phía sau.

 

Hiểu rồi thì câu trả lời cũng sẽ rõ ràng thôi

đâu cần gì thêm nữa lời khuyên nào

Những muộn phiền vô lý đó,

sẽ trở thành hữu lý

khi ta thấy rõ rồi những gì ở phía sau

 

Và có lẽ vì vậy,

mà sự nguyện cầu đôi khi lại hữu hiệu

cho rất nhiều người

Vì Trời Phật lặng thinh,

các ngài không cho lời khuyên

hay sửa đổi một điều gì.

Các ngài chỉ lắng nghe thôi,

vì biết rằng, chúng ta có thừa khả năng tự bước tới.

 

Vì vậy, xin bạn hãy lặng thinh

chỉ cần lắng nghe thôi.

Và nếu như bạn có gì cần muốn nói

xin cho tôi một vài phút

tôi hứa,

đến phiên bạn

sẽ lắng nghe với trọn một tấm lòng.

  


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2022