Thăm Thầy

 

Thăm Thầy một trưa vắng

Cây đón nắng bên hè

Giò lan tím thủ thỉ  

Chú chó nằm ngủ trưa.

 

Thầy cười vui chào đón

Nụ cười luôn hiền khô

Lâu ngày không gặp lại

Chúng con nhớ Thầy ghê!

 

Chẳng hỏi bài, hỏi Đạo  

Chỉ cần ngồi lắng nghe

Chút trà xanh, ít mứt

Đủ nói hơn bao lời!

 

Lần nào lên thăm Thầy

Mang theo về nhiều thứ

Niềm vui như thắp lửa

Và niềm tin tròn đầy…

 


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2024