loading
Tin Xây Dựng
Thông tin dự án xây dựng chùa và rừng thiền tại Đà Lạt
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Chùa Định Quang, Thủy Phương, Hương Thủy, TT-Huế
Email: chuadinhquang@yahoo.com.vn
THÔNG BÁO
Thừa Thiên Huế, ngày 10/01/2018
Đệ tử kính lạy Đức Thế Tôn, A-la-hán, Chánh Đẳng Giác
Ngưỡng bái bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại đức Tăng - Ni.
Kính thưa quý vị đạo hữu.
Kính thưa toàn thể quý vị Phật tử.
Ban điều hành dự án xây dựng chùa và rừng thiền tại Đà Lạt kính báo: bắt đầu từ ngày 10/1/2018 mọi thông tin về dự án xây dựng chùa và rừng thiền tại Đà Lạt (bản hiệu đính mới nhất), thông báo vận động xây dựng và Sổ vàng công đức cúng dường sẽ được cập nhật và đăng chính thức ở website: metta.vn.
Xin trân trọng kính tri ân sự ủng hộ của chư Tôn Đức, quý vị đạo hữu, Phật tử các giới và website: trungtamhotong.org.
Trưởng BĐH Dự Án
 
Đại đức Chơn Hữu
 
Trở lại     Đầu trang