loading
Xây dựng chùa và rừng thiền tại Đà Lạt
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
1 Ẩn danh 600.000 vnd  
2 Pham Minh Cuong 500.000 vnd  
3 Ngo Dinh Lam 500.000 vnd  
4 Phat tu Ha noi 1.000.000 vnd  
5 Huỳnh Tran Que Phuong 1.000.000 vnd  
6 Ẩn danh 10.000.000 vnd  
7 Đoàn Thị Thuận - Trương Lê Mỹ Đen 500.000 vnd  
8 GDPT Phan Nguyên Đức- Nguyễn Thị Thời 200.000 vnd  
9 Nhóm Thiện Duyên 1.800.000 vnd  
10 Nguyễn Thị Tho 2.000.000 vnd  
11 Nguyen Phuong Chi 1.000.000 vnd  
12 Nguyen Nho Xuan Thanh 1.000.000 vnd  
13 Phan Van Quan 500.000 vnd  
14 Nguyen Thi Thu Ha-PT Uyen Nguyen 5.000.000 vnd  
15 Nguyen Thi Nhat Mai 300.000 vnd  
16 Dong Ta Ta – Lieu Minh 1.500.000 vnd  
17 GĐ Phật tử Đỗ Thành Chung 5.000.000 vnd  
18 GĐ Nguyen Ba Hung – Tran Thi Phan Na 2.000.000 vnd  
19 Ẩn danh 2.000.000 vnd  
20 Ẩn danh 100.000 vnd  
21 Ẩn danh 100.000 vnd  
22 Vu Thi Anh Thi - Nguyen Trong Kien 3.000.000 vnd  
23 Ẩn danh 1.000.000 vnd  
24 Tập thể NV Wilton Tower 5.000.000 vnd  
25 Ẩn danh 200.000 vnd  
26 Ẩn danh (IBVCB.0501180755212002) 2.500.000 vnd  
27 Ẩn danh (IBVCB.0401180793955002) 2.000.000 vnd  
28 Pham Nguyen Quynh Mai 5.000.000 vnd  
29 PT. Hoài An và con gái Maya 36.000.000 vnd (mỗi tháng 1 triệu)  
30 Ẩn danh ( IBVCB.010118000626100) 1.000.000 vnd  
31 Ẩn danh (IBVCB.010118000626100) 100.000 vnd  
32 Thien Tho 200.000 vnd  
33 Tuong Anh Tuan 2.000.000 vnd  
34 Tuong Anh Tuan 5.000.000 vnd  
35 Đại đức Chơn Hữu 500.000.000 vnd