loading
Bảo trì Bảo Tháp
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
601 Bạn của Quang  
602 Thức Trang Thanh Bình  
603 Gđ. Trần Thị Thanh Hằng - Tuấn Minh - Hà My  
604 Gđ. Lê Thành Trung - Lê Thị Dinh  
605 Trương Lan  
606 Thái Văn Tâm  
607 Gđ. Ngọc Vũ  
608 Phật tử Thị Nghè  
609 Phan Văn Tế, Ng. Thị Thiếu, Đình Dũng, Thanh Vân  
610 Mai Huế  
611 Gđ. Lý Thị Phương  
612 Cô Năm (Tiệm vàng Kim Oanh)  
613 Nghiêm Truyền  
614 Phật tử Thị Nghè  
615 Hương Giang  
616 Gđ. Dương Viét Thảo  
617 Gđ. Cô Như Thể  
618 Chơn Thường  
619 Như Hòa  
620 Quảng Tâm  
621 Ông Phùng Nguyên Quán  
622 Gđ. Ông bà Tám Tín  
623 Gđ. Loan - Hòa và ba má  
624 Ông Nguyễn Văn Lý  
625 Bác sĩ Phạm Văn Nam (lầu trống)  
626 Trương Quang Hiệp  
627 Gđ. Hoàng Ngọc Ẩn  
628 Trần Mạnh Phú  
629 Gđ. Nguyễn Thị Lan  
630 Gđ. Cô Mùi  
631 Gđ. Lại Bảo Khánh  
632 Gđ. Minh Lệ và các con  
633 Gđ. bà Lưu Thị Bình và các con  
634 Phật tử Thị Nghè  
635 Gđ. Nguyễn Hiếu Thuận  
636 Ban cô Như Thể  
637 Thiện Hiền Nga Ngọc  
638 Trần Thị Tri  
639 kỳ Hạnh Phúc Phú (lầu trống)  
640 Nguyễn Thị Ánh Hồng (lầu chuông)  
641 Nguyễn Thị Thu Vân (lầu chuông)  
642 Thảo (cô Liễu Vân)  
643 Ái Liên - Cam - Thúy Vân  
644 Phan Thị A (Diệu Ngọc)  
645 Đồng Thị Thiên Hương (Diệu Phước)  
646 Phật tử Chơn Tánh  
647 Thái Ngọc Loan - Lê Thị Trà My - Lê Quang Đức  
648 Cô Đính - Cô Quyên - Cô Bảy  
649 Phật tử Thị Nghè  
650 Phạm Thị Ngọc Sương  
651 The Thanh Family  
652 Sư Thanh Tâm  
653 Ông Trương Văn Minh  
654 Worawit Lim  
655 Dennis Patten  
656 Gđ, Cháu Phúc  
657 Phan Thanh Trúc  
658 Phùng Nguyên Quán  
659 Nguyễn Văn Lý (Trung Thiện)  
660 Trần Nguyên Tín  
661 Hạnh Lan  
662 Gđ. Ngọc Vũ  
663 Nguyên Lương  
664 Ngọc Thảo  
665 Chánh Niệm  
666 Lê Ngọc Ánh  
667 Phật tử Thị Nghè  
668 Ngô Thị Kim Xuyến  
669 Gđ. Hòa Loan  
670 Gđ. Tám Tín  
671 Định Tướng - Hứa Thị Lợi - Hồ Thị Thành  
672 Trần Văn Ngộ  
673 Chj Hạnh (Chị Liễu Pháp)  
674 Trần Thị Kiên (Diệu Tấn)  
675 Trần Thị Năm  
676 Trần Thị Mỹ Phương  
677 Gđ. Danh Ngợi - Nguyễn Thị Thảo  
678 Hoa Phan - Hưng Trần - Giá Trần - Hoài Thripp  
679 Chùa Yanviriya (Canada)  
680 Ratanawan Ongarthar  
681 Dr. Jutatip Premyotin & Friend  
682 Tipapan Visetsiri - Watana Keowhiran  
683 Viching Sriviching  
684 Phra Viching  
685 Phramaha Somchai Ratanayano  
686 Daoratana Minochye  
687 Lớp Vi Diệu Pháp chùa Samphraya  
688 Ladawun Satanurak  
689 Chariya Limthongcharoen  
690 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh  
691 Nguyễn Thị Hồng - Trần Thu Hiền  
692 Lê Hương (Viên Tịnh)  
693 Tổ Phúc Trí (Diệu Như)  
694 Bà Lê Thị Hợi  
695 Trần Thị Thanh Hà  
696 Nguyễn Thị Y Duyên (Minh Tánh)  
697 Nguyễn Thị Bính  
698 Vũ Thị Thu Hương - Ngọc Anh - Quốc Thành - Quốc Minh  
699 Ngô Xuân Nam (Đức Phương)  
700 Phạm Thị Lương