loading
Bảo trì Bảo Tháp
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
101 Thái Văn Thạch  
102 Thái Mỹ Dung  
103 Nguyễn Thái Phương  
104 Thái Thị Quỳnh Phương  
105 Nhóm Phật tử Thị Nghè  
106 Huệ Tâm  
107 Diệu Tiến  
108 Hòa Bình, Mạnh Sơn, Mạnh Tường  
109 Phật tử Đà Nẵng  
110 Gđ. Đoàn Nhật Thu  
111 Nguyễn Thụy Đài Trang  
112 Liễu Huệ  
113 Vũ Thanh  
114 Trần Thị Thu  
115 Nguyễn Thụy Đài Trang  
116 Nguyễn Thị Thu Thanh  
117 Tú (em sư Giác Tâm)  
118 Trần Hải - Hoàng Thị Tý  
119 Gđ. Phạm Thanh Nam, Phạm Minh Thư, Phạm Minh Huy  
120 Gđ. Cương Hảo  
121 Vũ Thị Thu Hương (Minh Tịnh)  
122 Trần Thị Xuân  
123 Gđ. Như Pháp  
124 Quách Thị Lý - Lê Thị thu Hà  
125 Thuận Khiết  
126 Mr. Prasit Keeratitrakun  
127 Mr. Surassak Wanposop  
128 Gđ. Hòa - Loan  
129 Đoàn Thị Bạch Yến  
130 Cao Tường Hy  
131 Phật tử Thị Nghè  
132 Gđ. Ô Huỳnh Thành Long  
133 Cty của Hạnh Thường  
134 Nguyễn Thụy Đài Trang  
135 Yến Phương (Diệu Phong)  
136 Nguyễn Thị Ngọc Nữ - Võ Tường Vân  
137 Gđ. Nguyễn Đình Hiền (Tịnh Pháp)  
138 Nhóm Phật tử Xá-lợi (HCM)  
139 Gđ. Trần Thị Lệ Thu  
140 Gđ. Tu nữ Minh Giới  
141 Bà Hai Phát (Canada)  
142 Chư Tăng Siêu Lý Vĩnh Long và Phú Định  
143 Viên Tín  
144 Bà Nguyễn Xuân Tuyết Nga  
145 Lê Huy Hùng  
146 Chị Đào (chợ Mới)  
147 Anh Minh  
148 Gđ. Phan Hiếu Nghĩa  
149 Ô. Trần Đình Lương  
150 Gđ. Nguyễn Hữu Huấn  
151 Nhóm Phật tử Thị Nghè  
152 Tịnh Hiền  
153 Cô Diệu Thành  
154 Gđ. Hoàng Nghĩa  
155 Sư cô  
156 Trần Thị Mai Thanh  
157 Trần Thế Song - Lê Thị Thu Hà  
158 Trần Hải Đăng - Nguyễn Kim Thanh  
159 Gđ. Bà Nguyễn Thị Hòa  
160 Gđ. Toàn - Thư  
161 Gđ. Chánh Kiến  
162 Gia Uyên - Gia Hân  
163 Tu nữ Giác Minh  
164 Hồng Sanh - Nguyễn Nhật  
165 Gđ.Nguyễn Thị Tường Linh  
166 Gđ. Phạm Lý Thanh Thủy  
167 Gđ. Nguyễn Thụy Đài Trang  
168 Nguyễn Thị Liên Đài  
169 Nguyễn Thị Lanh - Nguyễn Thị Nga  
170 Nguyễn Thị Hoa Thông  
171 Gđ. Bùi Hữu Lục  
172 Gđ. Bà Hoàng Thị Tý  
173 Nguyễn Quóc Hùng  
174 Lê Xuân Hùng  
175 Phạm Văn Trương  
176 Ông bà Ngọc Duyên  
177 Tuệ Quang  
178 Tuệ Đức  
179 Huyền Trang  
180 Gđ. Hồng Phước  
181 Lê Hiền - Anh Tân  
182 Trần Đăng Khoa  
183 Nguyễn Thị Cẩm Liên  
184 Nguyễn Thị Cẩm Hương  
185 Nguyễn Văn Đỗ, Nguyễn Thị Lai  
186 Nguyễn Thị Thanh Loan, Hữu Hinh, Tuấn Đạt  
187 Nguyễn Đức Thành  
188 Cao Trí  
189 Huỳnh Thị Thu Hồng  
190 Gđ. Pha  
191 Gđ. Loan  
192 Gđ. Mai  
193 Nguyễn Văn Thái và Trần Thị Bốn  
194 Lê Thủy Tiên  
195 Lê Văn Hòa, Phạm Hoa Lý, Lê Dương Thiều  
196 Phật tử Hà Nội (Sư Hộ Tịnh giao)  
197 Khiêm Hương - Anh Tuấn  
198 Đặng Thị N goc Mai - Dương Hoàng Phong  
199 Ngân - Hằng - Quốc  
200 Trịnh Quốc