loading
Xây Dựng Bảo Tháp
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ
1 Thái Thị Quỳnh Phương, Thái Mỹ Dung, Thái Văn Thạch, Nguyễn Thái Phương, Định - Nhung - Tâm - Tiến
2 Anh chị Cẩn
3 Tài Hà (USA)
4 Anh Phước (Chân Tuệ)
5 Anh Tấn (Quận 5)
6 Lê Thị Bảnh
7 Gđ. Nguyễn Hữu Lân
8 Trương Thị Năm
9 Diệu Tâm
10 Tuệ Quang
11 Hoàng Mãn và Diệu Thu
12 Lê Văn Hải
13 Diệu Minh
14 Lê Anh Huy - Lê Kim Dung
15 Trần Thị Phon
16 Lý Dậu
17 Nguyễn Cẩm Loan
18 Tịnh Duyên
19 Prasit Keeratitrakun - Huỳnh Tiểu Thi
20 Nguyễn Hoàng Phi Vũ
21 Nguyễn Thị Đặng
22 Aisha Allen
23 Tín Hạnh
24 Gđ. Phạm Văn Biện - Lê Thị Cửu (Diệu Tâm)
25 Gđ. Nguyễn Hữu Dũng
26 Gđ. Nguyễn Hữu Huấn
27 Narada Centre
28 Gđ. Minh - Như Pháp
29 Gđ. Phu Mỹ Kiều
30 Đoàn Phật tử Thượng tọa Viên Giác
31 Lâm Thành (Diệu Nghĩa), Ng. Thanh Thảo, Ng. Quốc Việt
32 Gđ. Nguyễn Thành Chung
33 Dì Hạnh
34 Cô Mai Thị Nghè
35 Nhóm Phật tử thành phố Vinh
36 Lê Tấn Hà, Lê Thị Lan Hương
37 Gđ. Chị Đào
38 Gđ. Tuấn - Chi
39 Gđ. Liễu Huệ - Như Ý
40 Ngọc Tuyết
41 Phân Liên
42 Bùi Hữu Hồng - Nguyễn Thị Lan Hương
43 Trần Văn Minh
44 Bà Độ (USA)
45 Gđ. Anh chị Thảo công quả
46 Phật tử Thị Nghè
47 Nguyễn Thị Sen
48 Nguyễn Đinh Quốc
49 Trịnh Trạch Sâm, Quang Đức
50 Hạnh Tiến, Chí Huy, Bửu Sơn
51 Tiêu Hung Úi, Cúc Huệ, Trúc Linh
52 Gđ. Việt Thanh
53 Tu nữ Quang Giới
54 Phạm Thị Thanh Thủy
55 Tường Linh
56 Vương Minh Châu
57 Thanh Hạnh (Huệ Đức)
58 Như Uyên (Hà Nội)
59 Dương Thị Huệ
60 Đinh Thị Vân Anh
61 Diệp - Biên
62 Diệu Âm
63 Liễu Huệ - Tâm Huyền và lớp Vi Diệu Pháp
64 Định Tâm
65 Thái Văn Thạch
66 Thái Mỹ Dung
67 Nguyễn Thái Phương
68 Thái Thị Quỳnh Phương
69 Nhóm Phật tử Thị Nghè
70 Huệ Tâm
71 Diệu Tiến
72 Hòa Bình, Mạnh Sơn, Mạnh Tường
73 Phật tử Đà Nẵng
74 Gđ. Đoàn Nhật Thu
75 Nguyễn Thụy Đài Trang
76 Liễu Huệ
77 Vũ Thanh
78 Trần Thị Thu
79 Nguyễn Thụy Đài Trang
80 Nguyễn Thị Thu Thanh
81 Tú (em sư Giác Tâm)
82 Trần Hải - Hoàng Thị Tý
83 Gđ. Phạm Thanh Nam, Phạm Minh Thư, Phạm Minh Huy
84 Gđ. Cương Hảo
85 Vũ Thị Thu Hương (Minh Tịnh)
86 Trần Thị Xuân
87 Gđ. Như Pháp
88 Quách Thị Lý - Lê Thị thu Hà
89 Thuận Khiết
90 Mr. Prasit Keeratitrakun
91 Mr. Surassak Wanposop
92 Gđ. Hòa - Loan
93 Đoàn Thị Bạch Yến
94 Cao Tường Hy
95 Phật tử Thị Nghè
96 Gđ. Ô Huỳnh Thành Long
97 Cty của Hạnh Thường
98 Nguyễn Thụy Đài Trang
99 Yến Phương (Diệu Phong)
100 Nguyễn Thị Ngọc Nữ - Võ Tường Vân