loading
Bảo trì Bảo Tháp
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
1 Gđ. Sư cô Hộ Liễu - Phật tử Chánh Tấn Hiếu 500.000  
2 Nguyễn Thị Vân 300.000  
3 Đào Thanh Tuyền 5.000.000  
4 Loan 500.000  
5 Tâm Nguyên 200.000  
6 Gđ. Tu nữ Minh Ngọc 3.000.000  
7 Gđ. Ông bà Tôn Thất Lập 5.000.000  
8 Gđ. Tịnh Thanh 10.000.000  
9 Gđ. Đỗ Thành Chung 10.000.000  
10 Tu nữ Hoàng Thị Nga 20.000.000  
11 Gđ. Vũ Đình Vương 20.000.000  
12 Ngô Thanh Nga - Nguyễn Thị Thanh Huyền 30.000.000  
13 Ngô Thị Thanh Loan - Cô Nga (Mũi Né) 50.000.000  
14 Cô Diệu Hóa 50.000.000  
15 Cô Diệu Thành 50.000.000  
16 Gđ. Hằng - Tâm Huệ - Trí Huệ 3.500.000  
17 Gđ. Trang - Duyên 500.000  
18 Gđ. Tuấn Thương 1.000.000  
19 Gđ. Sư cô Hộ Liễu và Chánh Tấn Hiếu 500.000  
20 Tám - Tín - Châu Thủy Tiên - Định - Tâm - Trần Thị Nhung - Nguyễn Thị Loan - Tâm - Tiến (hàng tháng) 650.000  
21 Gđ. Thiện tín Thị Nghè và Phật tử gần xa (hàng tháng) 500.000  
22 Gđ. Sư cô Hộ Liễu và Chánh Tấn Hiếu 800.000  
23 Nguyên Giác 200.000  
24 Huỳnh Thị Chung Hòa - Nguyễn Thị Lời 1.000.000  
25 Như Thể 1.000.000  
26 Tiêu Mi 1.000.000 + 100Usd  
27 Trần Ngọc Diễm Chi 200.000  
28 Gđ. Trần Ngọc Vũ 100.000  
29 Gđ. Phạm Quốc Thành 200.000  
30 Gđ. Sư cô Hộ Liễu và Chánh Tấn Hiếu 450.000  
31 Tien Nguỵen 500.000  
32 Thái Thị Quỳnh Phương, Thái Mỹ Dung, Thái Văn Thạch, Nguyễn Thái Phương, Định - Nhung - Tâm - Tiến  
33 Anh chị Cẩn  
34 Tài Hà (USA)  
35 Anh Phước (Chân Tuệ)  
36 Anh Tấn (Quận 5)  
37 Lê Thị Bảnh  
38 Gđ. Nguyễn Hữu Lân  
39 Trương Thị Năm  
40 Diệu Tâm  
41 Tuệ Quang  
42 Hoàng Mãn và Diệu Thu  
43 Lê Văn Hải  
44 Diệu Minh  
45 Lê Anh Huy - Lê Kim Dung  
46 Trần Thị Phon  
47 Lý Dậu  
48 Nguyễn Cẩm Loan  
49 Tịnh Duyên  
50 Prasit Keeratitrakun - Huỳnh Tiểu Thi  
51 Nguyễn Hoàng Phi Vũ  
52 Nguyễn Thị Đặng  
53 Aisha Allen  
54 Tín Hạnh  
55 Gđ. Phạm Văn Biện - Lê Thị Cửu (Diệu Tâm)  
56 Gđ. Nguyễn Hữu Dũng  
57 Gđ. Nguyễn Hữu Huấn  
58 Narada Centre  
59 Gđ. Minh - Như Pháp  
60 Gđ. Phu Mỹ Kiều  
61 Đoàn Phật tử Thượng tọa Viên Giác  
62 Lâm Thành (Diệu Nghĩa), Ng. Thanh Thảo, Ng. Quốc Việt  
63 Gđ. Nguyễn Thành Chung  
64 Dì Hạnh  
65 Cô Mai Thị Nghè  
66 Nhóm Phật tử thành phố Vinh  
67 Lê Tấn Hà, Lê Thị Lan Hương  
68 Gđ. Chị Đào  
69 Gđ. Tuấn - Chi  
70 Gđ. Liễu Huệ - Như Ý  
71 Ngọc Tuyết  
72 Phân Liên  
73 Bùi Hữu Hồng - Nguyễn Thị Lan Hương  
74 Trần Văn Minh  
75 Bà Độ (USA)  
76 Gđ. Anh chị Thảo công quả  
77 Phật tử Thị Nghè  
78 Nguyễn Thị Sen  
79 Nguyễn Đinh Quốc  
80 Trịnh Trạch Sâm, Quang Đức  
81 Hạnh Tiến, Chí Huy, Bửu Sơn  
82 Tiêu Hung Úi, Cúc Huệ, Trúc Linh  
83 Gđ. Việt Thanh  
84 Tu nữ Quang Giới  
85 Phạm Thị Thanh Thủy  
86 Tường Linh  
87 Vương Minh Châu  
88 Thanh Hạnh (Huệ Đức)  
89 Như Uyên (Hà Nội)  
90 Dương Thị Huệ  
91 Đinh Thị Vân Anh  
92 Diệp - Biên  
93 Diệu Âm  
94 Liễu Huệ - Tâm Huyền và lớp Vi Diệu Pháp  
95 Định Tâm  
96 Thái Văn Thạch  
97 Thái Mỹ Dung  
98 Nguyễn Thái Phương  
99 Thái Thị Quỳnh Phương  
100 Nhóm Phật tử Thị Nghè