loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 35 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'tánh không'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 21-10-2013

Câu hỏi:

Kính thưa Sư, xin Sư hoan hỷ giải đáp cho con thắc mắc sau:<p>

Con đọc trong sách THỰC TẠI HIỆN TIỀN, đoạn Thầy giảng về câu "...thị chư pháp không tướng: Bất sanh, bất diệt...", trang 238-239, Thầy có nói "...trong tướng không, không có ý niệm sinh diệt, nhưng có thực tánh sanh diệt." <p>

Con thì lại thấy, nếu nhìn theo nguyên lý duyên khởi, các pháp do nhân duyên sinh, do nhân duyên diệt thì rõ ràng tất cả các pháp đều có tính bất sanh, bất diệt. Bởi vì trước khi biểu hiện ra thì pháp đang tiềm phục sẵn có trong các nhân duyên rồi, như vậy là bất sanh. Và sau khi pháp hoại diệt thì tuy cái tướng mất đi nhưng thực chất là pháp đã chuyển sang những dạng khác chứ đâu có hoàn toàn biến mất trở thành không có gì, và như vậy gọi là bất diệt. <p>
Vậy phải hiểu lời dạy của Thầy các pháp "có thực tánh sinh diệt" như thế nào?<p>

Kính tri ân Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-08-2013

Câu hỏi:

Quán không không phải là suy nghĩ rằng mọi sự kiện đều rỗng không, không có thực, mà là trực tiếp thấy ra bản chất thực của mọi sự kiện. Chẳng hạn như khó khăn là một sự kiện có thực, nhưng khó khăn không hẳn là nguyên nhân của đau khổ. Chính khi khởi lên tâm bực tức, lo lắng, sợ hãi thì một bản ngã liền được hình thành đối kháng với khó khăn ấy, nên đau khổ mới bắt đầu phát sinh. Như vậy không cần phải quán khó khăn không có thực tánh để tự đánh lừa hay trốn chạy, mà phải biết sử dụng tánh biết rỗng lặng trong sáng để soi thấy (quán) bản ngã lo lắng sợ hãi là không thật, chỉ là ảo tưởng tạo ra ảo giác khổ đau. <p>

Cảm ơn thầy! Tôi nghĩ như vầy đúng sai xin chỉ giáo: "sắc tức thị không" không phải là pháp tức là không. Sắc là tướng của pháp, thí dụ con dao, tướng của nó là sự bén nhọn. Cô gái đẹp, thì tướng là đẹp. Vì vậy tất cả pháp nếu không trụ tướng thì tâm không sinh diệt, động tịnh, tăng giảm. Vậy chữ sắc của Phật không ám chỉ vào các pháp, xin chỉ giáo! <p>

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 17-08-2012

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy
Con đọc sách thấy nói về VÔ TƯỚNG tức KHÔNG TƯỚNG. Rồi lại thấy có chỗ nói TÁNH KHÔNG. Các từ này có gì khác nhau không? Không gian này có phải là không tướng không? Xin thầy từ bi giải thích cho con được hiểu.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 03-01-2012

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, con mới đọc những câu hỏi và trả lời về pháp không và ngã không, con có vài điểm không rõ. Khi vô ngã chỉ còn tánh biết thấy pháp. Nếu nói pháp không nghĩa là không có pháp thì tánh biết thấy gì? Nếu nói pháp không nghĩa là pháp là chính nó thì ngã không chính là pháp không, sao lại nói có trường hợp ngã không mà pháp chưa không? Kính xin thầy chỉ dạy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-09-2011

Câu hỏi:

Con kính bạch Thầy, cho con hỏi:
Phật dạy: "Các pháp do duyên sinh, diệt".
Tổ dạy: "Các pháp là không". Xin thầy giảng cho con hiểu.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »