Trung Tâm Hộ Tông  Trang Chủ


Chuyện Cửa Thiền

Tác giả: Minh Đức Triều Tâm Ảnh


Mục Lục


Tên ăn trộm
Con chim sẻ
Giàn bí đỏ
Trái đu đủ cắt tư
Cũng từ trái đu đủ
Trên đường du hoá
Ga xa lửa và những chuyến tàu
Đón tết
Không động
Chuyện rắn nhái
Pháp môn "đắp chăn nằm ngủ"
Chuyện phải trái
Lô Sơn
Khi Đa Thức bắt chước cổ nhân
Hoa thật và hoa ni lông
Còn bị kẹt
Thức biến
Vô công
Trồng khoai
Kẹt đạo! Kẹt đời!
Tình yêu và cục đá
Kẻ ở ngoài tương quan


Thấy pháp không thấy ta
Thường Ích Kỷ Bồ-tát
Cái gì dơ?
Mắc mớ gì đến ta
Ai ngộ
Không thoả hiệp
Tâm vô thường
Nếu biết thế
Công án 1701
Trăng không lặn
Lý do ngủ không nằm
Chiêu thức của Đa Trí
Đáp án của Vô Văn
Đạo... lan!
Đường ta
Ni lâu đạo hữu buôn bán
mần ăn ra sao?

Chém luôn
Hạng người ưu thắng
Cái gì bẩn?
Thiệt là tiện lợi
Mời quý ngài dùng trà kẻo nguội

 
 


[Trở về trang Thư Viện]

updated: 2007