Trung Tâm Hộ Tông  Trang Chủ


Chữ Cháy Bờ Lau

Tác giả: Minh Đức Triều Tâm Ảnh


Mục Lục

Chữ (thư pháp)

Đẹp

Tạm mượn

Gói lại

Hạn

Rác xanh 

Ồn hơn

Khỏe liền

Chớp mắt hạt bụi

Phụ bản tranh của sư Viên Minh

Vu vơ

Qua sông

Hạt sầu còn xanh

Sẵn đủ

Hiếu

Bỏ sào

Chợt như

Đá

Gọi gió

Gót lữ qua cầu

Úp chén

Dặm không

Phụ bản tranh của sư Viên Minh

Cột bó tử sinh (thư pháp)

Quay về

Lá ngủ ngày

Chia hai

Xanh xanh

Cô liêu

Quê ai

Một màu

Bồng bềnh

Phụ bản tranh của sư Viên Minh

Rơi bóng (thư pháp)

Bạch vân trà hoa

Cảm lá xanh

Thơ và mai

Thoát

Níu chiều

Đá cục đá hòn

Thời

Dính

Phụ bản tranh của sư Viên Minh

Tranh (thư pháp)

Bụi cửa sài

Chút này

Miền cố tri

Cỏ huyền

Nhìn bóng

Hiên trà

Duyên

Tình không

Giọt nguồn

Chút phiêu bồng

Phụ bản tranh của sư Viên Minh

Viết chơi (thư pháp)

Nhánh tùng non

Nửa

Giọt tâm

Hóa duyên

Vớt giọt sương xanh

Tặng nửa chiếc lá

Vị ngon của chữ

Nhặt cỏ

Cố quê tao ngộ

Hồn thơ khoát chữ

Phụ bản tranh của sư Viên Minh

Quét chùa (thư pháp)

Lan

Khó tìm

Ngu ngơ non tùng

Mất hàng

Con tim, đốm lửa

Nốt chữ

Còn

Thông cảm

Phụ bản tranh của sư Viên Minh

Vô vi (thư pháp)

Thương em viết chữ

Cắt đôi

Ca dao xuóng ruộng

Trái tim rừng và hoa dại

Thơ về chợ

Tình trúc

Ai nào là ta

Tắt lửa

Vỡ

Lãng mạn

Ném

Buồn hiu

Phụ bản tranh của sư Viên Minh

Lệ sương (thư pháp)

Nhẹ lòng

Đèn khuya ngủ gục

Phật

Xây tổ

Ở đây

Còn ngại

Hoa

Chùa tranh

Cửa sài cột lại

Xóa liền

Mai sau hẳn bàn

Không màu

Công án lá xanh

Thở ra hít vào

Phụ bản tranh của sư Viên Minh

Đò không (thư pháp)

---oo0oo---

 

ĐẸP

Thấy đất trời

trong hạt sương

Gom tâm cảnh

vào khu vườn cỏ xanh

Có chàng

đạo sĩ tinh ranh

Vì yêu cái đẹp

mà thành thi nhân

 

TẠM MƯỢN

Mượn sương mù

lợp mái am

Mượn vầng trăng khuyết

treo gian phía ngoài

Câu thơ

nhặt chữ mây trời

Tụng kinh vay tạm

tiếng lời suối chim!

 

GÓI LẠI

Mai đây

gói cái thân già

Gói luôn sinh tử,

phù hoa một đời

Thả vào hang gió

lưng vời

Ngục sâu mỏi cổ,

cõi trời run chân!

CHỚP MẮT HẠT BỤI

Sắc, không

là chuyện tào lao

Nhìn cho rõ mặt

thai bào nguyên sơ

Thoáng tâm,

trời đất lập lờ

Chớp mắt,

hạt bụi rơi bờ bốn biên

.

 

HẠN

Lô xô đá cát đuổi nhau

Chạy tìm sa mạc, đồi sau tiếp đồi

Suối khe, nước bỏ đi rồi

Cành cây khô nứt,

quạ ngồi trông trăng!

 

RÁC XANH

Trong mắt,

cái rác biếc xanh

Nhìn đâu cũng thấy

long lanh bóng mình

Văn thơ

tô chuốt sự tình

Hào hoa câu chữ,

phù sinh biến màu.

 

ỒN HƠN!

Lên non,

ngại chợ ồn ào

Bốn mùa lá gió

lao xao nhạc rừng

Sớm lên,

chim hót tưng bừng

Khuya về,

ếch nhái

hát cùng dế giun!

 

KHỎE LIỀN

Còn hoa,

thì bướm tìm về

Còn kinh,

còn chữ,

tỉnh mê còn bàn

Còn lý sự,

còn lan man

Ra sông,

úp chiếc đò ngang,

khỏe liền!

 

 

VU VƠ

Vu vơ non vắng ta về

Chợt đâu sương khói

tình quê bộn bào

Vu vơ nằm ngủ non đào

Chẳng quên,

chẳng nhớ

lối nào tiền thân!

 

QUA SÔNG

Hai bờ trang giấy vô, hư

Chữ bơi ở giữa,

tưởng tư cuộn dòng

Ta bèn giọt mực sang sông

Đỡ phiền bát nhã,

đỡ công sắm đò!

 

HẠT SẦU CÒN XANH

Giọt sương trên cỏ hôm qua

Giật mình chợt hỏi

quê nhà là đâu

Thả rơi chiếc bóng bên cầu

Quay lui nhặt được

hạt sầu còn xanh!

 

SẴN ĐỦ

Ta từ thiên địa bước ra

Tủy xương văn hiến,

thịt da lạc hồng

Lại thêm có phật giữa lòng

Mê chi thượng phẩm

tây đông chào mời.

 

HIẾU

Thương em lượm củi bên đồi

Khổ đùm hai bó

để nuôi mẹ già

Gánh về, lạnh vắt ngoài da

Lén dành hơi ấm,

nấu cà, kho tương!

 

BỎ SÀO

Ngàn muôn chỉ có một lần

Bước qua sinh tử

vấp chân, vướng người

Lại còn cõng xác ba đời

Đầu non trăm trượng,

thử chơi bỏ sào!

 

CHỢT NHƯ

Chợt như khẽ chạm linh hồn

Âm vang theo gió

hoàng hôn lạnh đầy

Có bóng trăng vừa qua đây

Biết bao tiền kiếp

ngủ say chẳng về!

 

ĐÁ

Phải đâu quê đá vô tình

Tảng nằm phiến đứng

lặng thinh giữa đồi

Đố ai thốt tiếng con người

Mà không tím tái

góc đời lạnh hiu!

 

GỌI GIÓ

Hóa ra lãng tử ai ngờ

Mà đây mà đó

tình cờ cố hương

Non thiền

hóa tím chiều sương

Rừng thông gọi gió

muôn phương bạn lành!

 

GÓT LỮ QUA CẦU

Như mây lãng đãng sông dài

Và như hoa nắng

trên vai ửng màu

Và như tuyết trắng trên đầu

Thản nhiên gót lữ

qua cầu nước trong

 

ÚP CHÉN

Đã bày tuyệt lộ ra chưa

Mà hai con xóc

chẵn, thừa đảo điên

Bàn tay sấp, ngửa lạc phiền

Trò chơi úp chén,

nghiệp duyên phố người

 

DẶM KHÔNG

Mải mê giữa chốn chợ chiều

Vai đau tóc lấm

đã nhiều gian truân

Ai kia rũ áo phủi chân

Dặm không đủng đỉnh

chiếc thân nhẹ hều

MỘT MÀU

Quê xưa sắc vẻ dịu dàng

Đi qua gió bạc,

sương vàng lanh canh

Đi qua mưa nắng thị thành

Mắt ta cùng với

trăng xanh một màu

 

BỒNG BỀNH

Bồng bềnh gió, bồng bềnh hương

Bồng bềnh câu chữ,

nước sương bồng bềnh

Ngươi lênh đênh, ta lênh đênh

Gặp nhau giữa cõi

mông mênh tình thiền!

 

QUAY VỀ

Tình xanh vườn cũ quay về

Hồn cây mắt lá

bốn bề thủy chung

Còn đây gốc đá, cội tùng

Đã quen gió núi,

hương rừng ban sơ

 

LÁ NGỦ NGÀY

Muốn lên thượng giới ngồi tu

Môi trường sinh thái

khói mù, bụi bay

Ở đây, lá phải ngủ ngày

Con trăng buồn tủi,

đắp mây nằm vùi.

 

CHIA HAI

Đôi khi với bụi tọa thiền

Đôi khi với núi

ngồi quên bóng mình

Cùm neo cột cái linh đinh

Đầu nguồn bẻ cọng

hữu tình chia hai!

 

XANH XANH

Xanh xanh chiếc lá nhân tình

Tờ văn hóa nghiệp,

trang kinh lòng đời

Xanh xanh chim hót non vời

Vọng vào sa mạc

tiếng lời hắt hiu!

 

CÔ LIÊU

Cô liêu đứng giữa sa mù

Nửa lòng lạnh trắng,

nửa thu nhạt mờ

Cô liêu đá, cô liêu thơ

Và cô liêu nữa,

chơ vơ bốn bề!

 

QUÊ AI

Quê ai khoác áo sương mùa

Có trăng cổ tích,

có chùa cheo leo

Sim me dẫn lối truông đèo

Câu thơ hồn đá

đi theo người về

 

THỜI

Đôi khi hốc đá trùm chăn

Đôi khi vác núi

kiêu căng bỏ bờ

Thương đời, chân duỗi, chân co

Thương mình, trăng nước

con đò nghêu ngao.

 

BẠCH VÂN TRÀ HOA

Bốn mùa thu gốc giấu cành

Liếp chè ẩn bóng,

hòa xanh lá vườn

Đợi trời mở cửa nguyên dương

Đóa trăng tròn cánh,

tuyết sương xếp đài.

 

CẢM LÁ XANH

Còng lưng gánh nặng tuổigià

Còn thương trần cảnh,

trăm hoa sớm tàn

Ngước lên cảm lá xanh ngàn

Nhìn quanh tử đệ,

cánh vàng xao mây

 

THƠ VÀ MAI

Cuối năm, tính tuổi vui buồn

Nợ duyên xóa sổ,

đốt luôn cũ càng

Chưng lên một đóa mai vàng

Ghi câu thơ,

bút chảy tràn đông phương.

 

THOÁT

Chân ta và gió cùng đi

Lướt qua sinh tử, an vi, nhẹ hều

Thỏng vai

chẳng buộc, chẳng đeo

Bao nhiêu xe cộ nằm queo xó bờ

 

NÍU CHIỀU

Hồ xanh nhớ ánh trăng vàng

Nhớ màu tĩnh lặng

non ngàn nguyên tiêu

Hương rừng đẩy gió liêu xiêu

Mây chơi thảm cỏ,

níu chiều không buông!

 

ĐÁ CỤC ĐÁ HÒN

Gánh cong, cứu độ, hai phần

Chúng sanh thì nhẹ,

người thân nặng đòn

Vai nghiêng đã lệch lối mòn

Bốn bề đá cục,

đá hòn nhấp nhô!

 

DÍNH

Lăn hoài, đá chẳng mọc rêu

Ngồi hoài am núi

thì nhiều vấn vương

Nhàn non sớm,

lặng chiều sương

Áo vai dính cả

hoa hương rừng ngàn.

 

 

 

BỤI CỬA SÀI

Bước ra thấy núi tọa thiền

Bước vô thấy phật

an nhiên mỉm cười

Trong, ngoài

chẳng thấy chữ, lời

Mình còn ham viết,

bụi rơi cửa sài.

 

CHÚT NÀY

Non xanh chút chữ, chút thơ

Chút hồn bỏ phố

bụi mờ hoa bay

Tình xuân còn một chút này

Nửa hư nửa thực

trên tay ngỡ ngàng!

 

MIỀN CỐ TRI

Tung đốm lửa vào lòng khe

Cháy bùng con nước

đi về hạo nhiên

Lá xanh ngủ giữa thung triền

Sáng nay thức dậy

một miền cố tri

 

CÕI HUYỀN

Cần cù đất đá hóa văn

Thông ngàn trỗi nhạc,

hồ trăng dập dờn

Cỏ hoa lát thảm mảnh hồn

Hương thơ thấm tận

đầu non cõi huyền!

 

NHÌN BÓNG

Có thiền ẩn tận non sâu

Có thiền vào chợ

dăm câu mấy vần

Hỡi ai phiêu lãng đường trần

Quay nhìn chiếc bóng

chợt gần, chợt xa!

 

HIÊN TRÀ

Hiên thơ

thơm thoảng hương trà

Lẫn mùi hoa cỏ

la đà ngậm sương

Gió chiều

kể chuyện mười phương

Trăng khuya đàm đạo

văn chương với mình!

 

DUYÊN

Một khe rửa bút đen rồi

Biết bao giấy má

nổi trôi phố phường

Vui duyên,

thêu chữ, giữ hương

Buồn duyên, lạc chợ,

ven đường bụi bay.

 

 

TÌNH KHÔNG

Lơ thơ khóm trúc non tây

Đã từng lãng đãng

gió mây cõi ngoài

Đồi đông

tùng đứng nghiêng vai

Nước sương năm tháng

rỏ hoài tình không.

 

GIỌT NGUỒN

Ngồi uống trà với cỏ cây

Có hương thông lạnh,

có mây rừng mờ

Có tĩnh tại, có vất vơ

Thoáng giây sương đọng

giọt thơ đầu nguồn

 

CHÚT PHIÊU BỒNG

Trăng ngồi góc núi làm thơ

Mây qua đỉnh biếc

viết tờ kinh không

Thương ai tất tả dặm hồng

Lên đây lượm chút

phiêu bồng về chơi

 

 

NHẶT CỎ

Đầu năm, nhặt cỏ vườn trăng

Câu thơ thiền đạo

mầm măng nhú chồi

Xanh non màu mắt xuân vui

Bút tâm vừa chạm,

đất trời nhẹ rung.

 

CỐ QUÊ TAO NGỘ

Cầu cây lắt lẻo khó đi

Lối hoang,

gai lách sâm si bộn bề

Sao không vạch lối mà về

Một lần tao ngộ

cố quê, chỗ này!

 

 

HỒN THƠ KHOÁC CHỮ

Ngươi mù sương,

ta mù sương

Hồn thơ khoác chữ,

bụi hường lao xao

Ngươi chiêm bao,

ta chiêm bao

Đắp trăng nằm ngủ,

hôm nào đã quên!

 

 

 

NHÁNH TÙNG NON

Từ ngày đem lửa lên non

Đốt kinh soi chữ

lối mòn mù sương

Nhen tim, ấm áp khu vườn

Đồi đông hạo khí:

tùng vươn nhánh tùng

 

NỬA

Một nửa thiền, một nửa thơ

Trăng soi một nửa,

sương mờ nửa kia

Nửa ai đứng giữa biên bìa

Còn ai một nửa,

ngăn chia tình mình!

 

GIỌT TÂM

Câu thơ

hương chổi, hương tràm

Vượt bao sông suối

lang thang phố đời

Dẫu cho lấm bụi đất trời

Giọt tâm trong vắt,

tặng người tri âm!

 

HÓA DUYÊN

Bơ ngơ trăm bến, một thuyền

Neo không, đáy rỗng,

hóa duyên đời này

Trượng chèo,

mây khói đầy tay

Lênh đênh sương nước,

bèo lay, sóng dờn

 

VỚT GIỌT SƯƠNG XANH

Ngược xuôi nhân thế tìm đò

Biếng lười góc núi,

nằm co chẳng đành

Lên khe, bứt cọng cỏ tranh

Chèo qua vớt giọt

sương xanh giữa dòng

 

TẶNG NỬA CHIẾC LÁ

Có khách từ mù biên phương

Chập chờn gió cát

khói sương tìm về

Ngắt đôi chiếc lá bồ đề

Tặng người lui tới,

quán quê bạn hiền!

 

VỊ NGON CỦA CHỮ

Lá vàng còn nuối sương trời

Đất khô còn nứt

mấy chồi cỏ non

Thượng huyền,

trăng cố vẽ tròn

Câu thơ kén chữ,

vị ngon ẩm trà!

 

 

LAN

Tháng ngày ăn móc, uống sương

Lá đùa nắng nhẹ,

rễ vươn gió ngàn

Non sâu, ẩn giả mơ màng

Gặp thời, hợp tiết

cao sang hiển màu

 

KHÓ TÌM

Núi cao chẳng đứng hai mình

Không trung chẳng thể

trăm tình ở chung

Bao năm khói bụi đi cùng

Cô đơn chiếc bóng

hành tung khó tìm!

 

NGU NGƠ NON TÙNG

Ta yêu trời đất sương mờ

Và yêu mây trắng

ngu ngơ non tùng

Bao năm gót lữ đã từng

Dặm người dặm bụi

xin đừng hóa dâu

 

MẤT HÀNG

Qua cầu gót khách bâng khuâng

Nước trong dòng lặng,

bụi trần về đâu

Rêu xanh mọc chữ thoại đầu

Bài thơ còn lại,

cuối câu mất hàng!

<

 

CON TIM, ĐỐM LỬA

Vô tình gót khách nhàn du

Gốc cây, phiến đá,

sắc thu mịn màng

Con tim, đốm lửa dịu dàng

Rơi vào câu chữ,

nhân gian ấm lòng!

 

NỐT CHỮ

Sương mù ghé lại hiên thơ

Nghe trong nốt chữ,

tiếng tơ dặt dìu

Bút xao va động đáy chiều

Nhạc xưa ướt áo,

bước liều giữa mưa!

 

THÔNG CẢM

Trăm tình cứ mãi lần khân

Lộn lui đáo tới

hiên sân, cửa nhà

Non nghèo, phố cách, chợ xa

Cảm thông chén nước,

chung trà nhạt hương.

 

 

Cái cò ăn cỏ cồn cò

Để niêu cá bống

mẹ kho cho mình

Bây chừ bến bãi linh đinh

Thương cò, thương mẹ

bấy tình nước non

 

 

NÉM

Ném chút hồn vào cỏ xanh

Để cho cát bụi,

cây lành trổ hoa

Ném câu thơ giữa ta bà

Để cho đá sỏi

hát ca tự tình!

 

BUỒN HIU

Chăm chăm

mô đất hôm qua

Bước lui lại vấp,

vào ra bực mình

Tọa thiền thấy xác khinh linh

Thấy hồn khóa cửa,

thất tình buồn hiu.

 

LÃNG MẠN

Chút lãng mạn của mây trời

Giữa hư không,

vẽ một đời phiêu du

Chút lãng mạn của mùa thu

Giữa chiêm bao,

vẽ sương mù lòng ta!

 

 

 

THƯƠNG EM VIẾT CHỮ

Thương em mặt trắng, lưng dài

Ngón tay tháp bút,

viết sai nhiều lần

Chữ này cỏ mọc đầy chân

Chữ kia

lớp ngớp tấp gần, đá xa.

 

CẮT ĐÔI

Bóng ta đi lộn ngược đầu

Chân dài theo vết,

qua cầu cắt đôi

Nửa này, cõi bụi rã rời

Nửa kia, đón chiếc mây trời

quá giang!

 

CA DAO XUỐNG RUỘNG

Ru ta, ta ngủ chập chờn

Thò tay chiếc võng,

sợi thơn, sợi giùn

Nửa đời

câu hát còn run

Ca dao xuống ruộng

lội bùn, mẹ ơi!

 

TRÁI SIM RỪNG VÀ HOA DẠI

Lên non thấy tượng phật vàng

Lưu ly chùa tháp

cao sang quá chừng

Đói bụng trộm trái sim rừng

Cắp cành hoa dại giắt lưng

rồi về!

 

THƠ VỀ CHỢ

Thơ về phố chợ rong chơi

Đề câu quán khách

dặm lời khói sương

Có khi chữ lấm tro hường

Có khi bụi trắng

cúng dường bể dâu!

 

TÌNH TRÚC

Bốn mùa xanh biếc, trúc ơi!

Ruột không, tiết thẳng

đứng trời hạo nhiên

Quanh năm nhả khí cao hiền

Còn tung xác lá,

án thiền tặng ta!

 

AI NÀO LÀ TA

Bấm năm, tính tuổi,

đếm ngày

Cả đời gộp lại,

chút đầy, chút hao

Chút niềm nỗi, chút trăng sao

Cộng trừ còn lại,

ai nào là ta!

 

TẮT LỬA

Chim và giun dế du ca

Hôm nao ngứa cổ

rót ra giọng vàng

Mây và thơ mãi lang thang

Hôm nao tắt lửa

trần gian lạnh buồn!

 

VỠ

Nửa xanh ngủ giữa sương mờ

Xanh kia tỉnh thức

bụi bờ khe sâu

Nửa đêm nghe đá vỡ đầu

Trái tim máu chuyển,

thương đau trở mình!

 

 

NHẸ LÒNG

Xin mời phật tử ngồi chơi

Nói dăm ba chuyện

lỗ lời, bán buôn

Có gì thương ghét, thiệt hơn

Chiều nay về chợ,

xả luôn, nhẹ lòng.

 

ĐÈN KHUYA NGỦ GỤC

Đốt trầm ngồi đọc cổ thư

Thánh hiền thấp thoáng

thực như giữa hàng

Nói hoài, nghĩa chật ngàn trang

Đèn khuya ngủ gục,

dung nhan hiện hình!

 

PHẬT

Ai từ sắc tướng

tìm ta

Ai từ âm tiếng

gọi ma ngõ ngoài

Ta là hơi thở lai rai

Là trăng, là gió

như lai bốn mùa.

 

XÂY TỔ

Tu hành tay duỗi, tay co

Đèn khêu tim sáng,

lại lo cạn dầu

Mấy đời cái kiến, con sâu

Tò vò xây tổ,

nhói đau phận người.

 

Ở ĐÂY

Mây và bụi

cuốn bên chân

Bước lên bước nữa,

đường trần cắt đôi

Ở đây nói tiếng con người

Còn thơ, còn chữ,

còn lời tặng nhau!

 

CÒN NGẠI

Muốn sang bát nhã phương tây

Sông sâu, vực thẳm,

ngăn mây, cách trời

Ngại thơ còn lắm chữ lời

Ngại mình vui khổ

cõi người đã quen

 

HOA

Một đóa tĩnh tại khe sâu

Đóa leo chót núi,

ngâm câu thanh nhàn

Có người lạc bước tìm sang

Nhặt hương trong gió

chút nhàn, chút vui!

 

CHÙA TRANH

Oằn vai hai thúng có, không

Gánh vào chợ bán

hiệu hồng, nhãn xanh

Tặng luôn cái sáo, con oanh

Qua rừng

thấy phật chùa tranh,

ngủ nhàn

 

CỬA SÀI CỘT LẠI

Sớm khuya sư lão tụng kinh

Nghĩa từ gõ mõ,

lục tình điểm chuông

Chim nghe rớt một nỗi buồn

Khêu đèn cột lại

tám muôn cửa sài

 

XÓA LIỀN

Đợi làn mây tía qua hiên

Chung trà hương sói,

kết duyên bạn bầu

Khói sương ý hợp, tâm đầu

Lá hoa cười nói,

chữ câu xóa liền.

 

 

KHÔNG MÀU

Mi mày che mất một con

Một con lập lọa

hư mòn đã lâu

Săm soi cặp kính không màu

Nhìn xuyên con chữ,

thấy sâu cuộc người!

 

TÌNH

Lơ phơ sương khói hai màu

Lơ phơ non nước

thung sâu hồn chiều

Ngút ngàn cõi đá tịch liêu

Bóng trăng lay khẽ,

nghiêng xiêu tình người!

 

MAI SAU HẲN BÀN

Một tay phủi tháng, phủi năm

Tay kia phủi bụi,

vướng trăng đỉnh đầu

Thơ còn bóng lạc, bóng sầu

Mình còn tình nghĩa,

mai sau hẳn bàn.

 

CÔNG ÁN LÁ XANH

Có khi tâm đá thốt lời

Có khi hồn cỏ

dạo chơi thung triền

Đâu là thơ, đâu là thiền

Sương treo công án

một miền lá xanh

 

THỞ RA HÍT VÀO

Gốc cây, cội đá,

chùm rêu

Bức tranh tĩnh vật

nói nhiều với ta

Hiền nhân hãy cạn chung trà

Để nghe trời đất

thở ra, hít vào!

 

 


[Ðầu trang][Trở về trang Thư Viện]

updated: 2009